پروژه طراحی وب سایت بهینه ساز

پروژه طراحی وب سایت بهینه ساز
تاریخ: 1399/03/19 | زمان: 01:03 |  نویسنده: admin

پروژه طراحی سایت مجموعه بهینه ساز (تولید کننده تجهیزات دامداری)

مفتخریم که اعلام کنیم پروژه طراحی سایت مجموعه بهینه ساز (تولید کننده تجهیزات دامداری) بر اساس قرارداد منعقده به مجموعه تیم آکاف سیستم واگذار گردید

نفرات منتخبی از تیم طراحان وب سایت آکاف جهت انجام این پروژه برگزیده شده اند که توانستند این پروژه را در پایان تیر ماه 1399 به بهره برداری کامل برسانند