اپلیکیشن Carlos

اپلیکیشن Carlos
تاریخ: 1399/03/13 | زمان: 09:03 |  نویسنده: admin

اپلیکیشن کیف پول کارلوس به سفارش کشور استرالیا

این اپلیکیشن یه سفارش شرکت کارلوس استرالیا طراحی و اجرا شد.

این اپلیکیشن قابل استفاده در اروپا و استرالیا بوده و به عنوان یک کیف پول شخصی کلیه درآمدها و هزینه های شخص بهمراه مالیاتهای مربوطه به دارائی ها و درآمدهای شخص را محاسبه می کند

در این اپلیکیشن کلیه قوانین استرالیا و اروپا را در زمینه پس اندازهای ماهیانه کارمندان شرکتهای خصوصی و دولتی را دیده شده و باعث میشود محاسبات مالیات به توجه به قوانین مالیاتی آن کشورها محاسبه و واقعی باشد.

در ابتدای استفاده از نرم افزار کشور را میتوان از بین کشورهای قاره اروپا و استرالیا انتخاب نمود و بر اساس آن قوانین از اپلیکیشن استفاده نمود