زبان های برنامه نویسی فنی و مهندسی

دستیار شما در نرم افزار اتوکد Elsa Techهمانطور که مطلع هستید برای انجام کارهای طراحی و نقشه کشی در زمینه های مختلف خطاهای انسانی و مدت زمان گاهاً طولانی در به سرانجام رسیدن طرح مورد نظر که هیچگاه بدون اشکال هم نیست، میتواند مشکل ساز و دارای هزینه های مختلف باشد. در این راستا و با 20 سال تجربه در پی تحقق هدفی برآمدیم تا خطاها انسانی و محاسباتی و هزینه ها را به صفر نزدیک کنیم و در زمان نیز صرفه جویی کرده باشیم که نتیجه آن نقشه های با کیفیت و استاندارد باشد. از آنجایی که در دل نرم افزار اتوکد زبان برنامه نویسی وجود دارد، توانستیم برنامه های باکیفیتی تولید کنیم و در توضیح زبان برنامه نویسی ویژوال لیسپ باید این نکته را بیان کنم که یکی از شاخه های هوش مصنوعی میباشد و تمام خواسته ها با این زبان برآورده میشود. نتیجه کار ما: دستیاری در اتوکد میباشد به نام السا، که در ادامه به معرفی برنامه های تولید شده میپردازیم که از این طریق میتوانید به قدرت این برنامه پی ببرید.برنامه برای ترسیم قالب بندی و آرماتور گذاری برای فونداسیون های مخازن افقی این برنامه در شرکتهای نفت و گاز استفاده میشود(horizontal vessel)

horizontal vessel


horizontal vessel


برنامه برای ترسیم قالب بندی و آرماتور گذاری برای فونداسیون های مخازن عمودی این برنامه در شرکتهای نفت و گاز استفاده میشود(vertical vessel)

برنامه برای محاسبه و آنالیز و ترسیم قالب بندی و آرماتور گذاری به همراه تولید دفترچه محاسبات در قالب فایل Word برای فونداسیون های مخازن عمودی این برنامه در شرکتهای نفت و گاز استفاده میشود(vertical vessel)

horizontal vessel


horizontal vessel


برنامه برای ترسیم تیپ های مختلف برای قابهای خمشی و بادبندی با سایز ها مختلف ستون به همراه جزئیات کامل اجرایی

برنامه برای ترسیم و محاسبه آرماتورگذاری با المانهای تعریف شده با جدول آرماتورها و شماره گذاری دقیق

horizontal vessel