طراحی سایت شرکتی گل ختمی

طراحی سایت شرکتی گل ختمی
تاریخ: 1397/10/15 | زمان: 11:10 |  نویسنده: admin

وب سایت گل ختمی در راستای سفارش گیری برای انواع تاج گل و سبدهای گل برای مراسم عزاداری طراحی گردیده است.با توجه به اینکه یکی از سخت ترین مشکلات در سفارش گل از طریق گل فروشی حمل تاج گل می باشد،گل ختمی درنظر گرفته است تا ارسال در مناطق تهران به صورت رایگان انجام پذیرد.

وب سایت گل ختمی در راستای سفارش گیری برای انواع تاج گل و سبدهای گل برای مراسم عزاداری طراحی گردیده است.با توجه به اینکه یکی از سخت ترین مشکلات در سفارش گل از طریق گل فروشی حمل تاج گل می باشد،گل ختمی درنظر گرفته است تا ارسال در مناطق تهران به صورت رایگان انجام پذیرد.